* Advertisement


Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Sunny Singh on December 11, 2017, 11:14:32 AM »
ਮਾਇੰਡ ਗੇਮ
ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਵਿਸ਼ਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ,ਆਚਰੀਯਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾਂ,ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝੋ,ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੋਚੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸਮਝ ਓ,ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਇਸ ਲਈ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਗਲਾ ਏਦਾਂ ਸੋਚੇ,ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ,ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ,ਕੋਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ,ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 25ਸਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਹੁਣ ਮਾਇੰਡ ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ,ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਐਂਵੇ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਔਸਤਨ 60 ਸਾਲ ਜਿੰਦਗੀ 35 ਸਾਲ ਹੋਰ ਔਖੇ ਸੋਖੇ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ,ਬੱਸ ਅਗਲਾ ਸੋਚੇਗਾ 60-35=25 ਦਿਲੋ ਦਿਲੀ ਸਮਾਰਟ ਸਮੇਝਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ,ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 25 ਦਾ ਸਮਝੇ,ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼,ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ,ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ,ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ!!
ਸਨੀ ਕਮਲਾ!
2
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Kamalpreet Kaur on December 10, 2017, 03:53:55 AM »
Hi
Aaj after long time pishon tera eh sab likhya read kar rahi aa.nice lagya aaj mere kol free time c soo ithe aa gyi
3
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Kamalpreet Kaur on December 10, 2017, 03:47:42 AM »
Hi gud aa iklape wala jo tu likhya aa eh tere lyi e bilkul sahi te set baithda aa .
Okay sunny
4
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Sunny Singh on November 14, 2017, 10:52:50 PM »
ਕੈਨੇਡਾ
ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਵੀ,ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੁੜਦੀ,ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਲਕ ਏ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਏ,ਜਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਆ,ਏਨੇ ਪੈਸੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਾਂ,ਪਰ ਪੈਸਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜਿਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ,ਬੱਸ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਕੂਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਇਆ,ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲੱਭਦਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੂਰ ਛੱਡ ਆਇਆਂ,ਘਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ,ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ,ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਰਗੀ,ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਏ ਜੇ ਮਨ ਨੀ ਰਾਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਚੱਲ ਜਾਵੋ ਤੜਪ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ vs ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ,ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ!
ਸਨੀ ਕਮਲਾ!
5
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by pathak on November 11, 2017, 11:03:51 AM »
Dukha'n vaala eh din dhalega zaroor,
Aas rkho tuc. ... mehboob milega zaroor.!!!!
6
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Sunny Singh on November 10, 2017, 02:31:34 PM »
ਮਹਿਬੂਬ
.            ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਮਹਿਬੂਬ ਲਈ ਉਦਾਸ ਏ ਜੋ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ,ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦਾ,ਸਭ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਏ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ??ਮੈਂ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ,ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ,ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,ਵੈਸੇ ਓਸ਼ੋ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ  ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਹਰ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ,ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਭੰਗ ਦੇ ਕਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਰਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ,ਬੱਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੇਨਾਮੇ ਅਣਦੇਖੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ,ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇ,ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦਾ,ਹਾਂ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਏ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ!!
                ਸਨੀ ਕਮਲਾ!!!
7
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by pathak on November 08, 2017, 10:25:12 PM »
Good luck   (bhi)
8
Punjabi Poetry / Re: Sunny Singh(ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ)
« Last post by Sunny Singh on November 08, 2017, 04:43:21 PM »
ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਦਰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ!
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਜਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਲਮ ਵੀ ਗਰੀਬ ਏ ਰੌਣਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ,ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਗਿਲਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ?ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ,ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਪਿਉਰ ਪੇਂਡੂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਏ,ਖੈਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀਆਂ ਖਾਣ ਰੁਕ ਗਏ,ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਛਿਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਛਿਲਕ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ,ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ,ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਣੀ,ਦੋਵੇਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਨ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਾ ਦੀ ਠੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ,ਉਹ ਆ ਕੇ ਛਿੱਲੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਲਕਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਟਾ ਜਿਹਾ ਝੋਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਿਲੜਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ,ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਛਿੱਲੜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ,ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਹਲਕ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋੰ ਖਾਧਾ ਨਾ ਗਿਆ,ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ,ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਜੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦਾ?ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇ,ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ,ਗਰੀਬ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਅਮੀਰੀ ਨੰਗੀ ਹਿੱਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ,ਖੈਰ ਗੱਲ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਂ ਰੱਬ ਏਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਉ,ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੰਵਰਨੀ ਨਹੀਂ,ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਿਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂ ਅਜੇ ਏਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ!!!
                 ਸਨੀ ਕਮਲਾ!
9
Jokes/ Fun Games/ Fun Times / Re: Vichara rabb by (jossan)
« Last post by Gurpreet singh jossan on November 07, 2017, 08:57:45 AM »
 (haha2) hnji  (itsk)
10
Jokes/ Fun Games/ Fun Times / Re: Vichara rabb by (jossan)
« Last post by inder cheema on November 05, 2017, 10:16:19 PM »
Aukha  (facepalm)
Pages: [1] 2 3 ... 10