Dhol Radio Forum

General Category => General Discussion => Topic started by: Pawan ❤️ Ropar on March 25, 2019, 05:49:26 PM

Title: ਸ਼ਾਇਰੀ
Post by: Pawan ❤️ Ropar on March 25, 2019, 05:49:26 PM
#ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।